HovR höjer ersättning till Vattenfall i entreprenadtvist

Vattenfall Services Nordic AB och Jämtkraft Aktiebolag träffade i mars 2012 avtal om att Vattenfall skulle genomföra vissa elarbeten på en av Jämtkrafts kraftstationer mellan oktober 2012 och september 2013. Därefter uppkom tvist mellan parterna med anledning av att arbetsstarten försenades och att forceringsarbeten tillkom. Arbetet inleddes inte förrän i februari 2013 och den totala kostnaden efter alla ändrings- och tilläggsarbeten blev väsentligt högre för Vattenfall än det fasta pris om cirka 22,5 miljoner som parterna kommit överens om. Vattenfall väckte därför talan mot Jämtkraft vid Östersunds tingsrätt och yrkade att Jämtkraft skulle utge cirka 12,5 miljoner. Bolagen hade vid ett antal tillfällen haft kontakt under arbetets gång men hade olika uppfattningar om hur dessa kontakter skulle tolkas. Tingsrätten ansåg att Vattenfall i flera delar inte hade presenterat tillräcklig bevisning till stöd för sina kostnader. Vattenfall tillerkändes därför endast cirka 3,3 miljoner i ersättning, va…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!