Kvinna får inte ut uppgifter om parkeringsbolag efter dom från oenig KamR

En kvinna får inte ta del av ett antal begärda uppgifter hänförliga till Stockholms Stads Parkerings AB – ett bolag som enligt 2 kap. 2 3 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL, ska jämställas med myndighet – efter en dom från Kammarrätten i Stockholm. Uppgifterna har kopplingar till parkeringsbolagets affärs- eller driftsförhållanden, och ett utlämnande riskerar att skada bolaget, konstaterar rätten – som dock inte är enig. Det var efter att parkeringsbolaget avslagit kvinnans begäran att få ta del av uppgifter från bolaget som kvinnan överklagade till kammarrätten. Begäran avsåg dels en sammanställning på samtliga inbetalningar under 2015 gällande en viss parkeringsanläggning i centrala Stockholm, dels namn på kunder som hyrt platser på parkeringen, samt registreringsnummer på deras fordon. Kvinnan ville även ta del av vissa uppgifter om bolagets intäkter. Parkeringsbolaget hänvisar i sitt avslagsbeslut till 19 kap. 1 § OSL. Enligt bestämmelsen gäller sekretess i en myndighets affärsverksamhet för uppgift om myndighetens affärs- eller driftsfö…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!