Coachande föreläsare förlorar momsmål – ”näringsverksamhet” var hobby

En kvinna var godkänd för FA-skatt hos Skatteverket, SKV, eftersom hon innehade anställning men samtidigt enligt egen utsago bedrev verksamhet bestående av bland annat coachning och föreläsningar. SKV beslutade hösten 2015 att kvinnans verksamhet skulle redovisas som hobby eftersom verksamheten inte haft några inkomster. SKV menade att verksamheten saknade vinstsyfte. Verksamhetens hemsida var inte utformad för att locka kunder och i deklarationen var endast upptaget diverse avdrag för till exempel resor, utbildning och bensinkostnader, menade myndigheten, som också påtalade att dessa kostnader var sådana som allmänt uppkommer som privata levnadskostnader. Maximala avsättningar hade gjorts till periodiseringsfond och expansionsfond trots att det inte funnits utrymme till sådana avsättningar. Samtidigt hade kvinnan en oredovisad intäkt på närmare 77 000 kronor, uppgav SKV, och menade att den oredovisade intäkten ihop med oredovisad utgående moms dessutom utgjorde grund för skattetillägg. Kvinnan å sin sida hävdade…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!