Ersättning för garantibrist sätts ned av HovR – TR feltolkade köpeavtalet

Två fastighetsbolag ingick sommaren 2012 ett överlåtelseavtal där köparen förvärvade ett industrifastighetsbolag av säljaren. Tre av industrifastigheterna drabbades dock av ett dieselläckage innan det att köparbolaget fått tillträde till fastigheterna. Säljarbolaget lämnade då en garanti om att fastigheterna skulle vara sanerade och inte utgöra någon risk för miljön eller människors hälsa på tillträdesdagen. Efter tillträdet upptäcktes dock kvarvarande föroreningar vilket resulterade i en omfattande sanering för köparbolaget som reklamerade på grund av garantibrist. Säljarföretaget godtog dock inte reklamationen och saken hamnade i Stockholms tingsrätt. Domstolen kom fram till att garantibrist förelegat och att säljarbolaget därför skulle ersätta köparbolaget med omkring 650 000 kronor för sanerin…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!