Knorr-Bremses uppköp av Haldex faller – får ingen ytterligare acceptfrist

Knorr-Bremse erbjöd i september 2016 Haldex AB – båda verksamma inom fordonsindustrin – att köpa samtliga bolagets aktier. Erbjudandet villkorades av att Knorr-Bremse erhåller nödvändiga konkurrenstillstånd från myndigheterna i EU och USA. Tillståndsprövningen har dock dragit ut på tiden då EU-nämnden beslutat om en så kallad Fas II-prövning och Haldex styrelse gjorde därför i augusti 2017 en hemställan i Aktiemarknadsnämnden, AMN, om att Knorr-Bremse inte ska få ytterligare acceptfrist. Haldex styrelse menade att bolaget lidit stor skada av den långa väntetiden eftersom man fått lägga ner omfattande tid och resurser på uppköpsprocessen och därför inte kunnat sköta sin ordinarie verksamhet. Styrelsen menade också att utsikterna att få tillstånden är dåliga. AMN konstaterade att det endast är budgivaren som kan lämna en framställan om förlängd acceptfrist – målbolaget har därefter möjlighet att yttra sig. Haldex framställan avvisades därför. Knorr-Bremse inkom sedan med en egen dispensansökan som nu handlagts av AMN. Nämnden kommer nu fram till att bolaget inte ska ges ytterligare…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!