Upphävda arvsbestämmelser avgör tvist om amerikanskt testamente

En man född i Sverige – men som vid sin död 2014 var bosatt i USA och hade amerikanskt medborgarskap – lämnade efter sig en fru i Florida och tre söner i Sverige sedan tidigare äktenskap. År 2004 hade mannen upprättat ett amerikanskt testamente till vilket ett tillägg bifogades strax före hans död. Genom testamentet förordnandes att mannens fru skulle ärva all hans kvarlåtenskap förutom några få specifika gåvor och legat. Testamentet innehöll dessutom en lagvalsklausul där det framgick att arvet ska bestämmas efter staten Floridas lag. Sönerna i Sverige bestred testamentet i Stockholms tingsrätt och menade att testamentet innebär en kränkning av deras respektive laglott och därmed ska jämkas så att de får ut sina laglotter. Mannens fru menade å sin sida att mannen hade större anknytning till USA än till Sverige och att testamentet därför skulle bedömas efter staten Floridas lag enligt vilken vuxna barn inte har rätt till laglott. Hon menade också att mannens vilja enligt testamentet varit att amerikansk rätt skulle…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!