Ingen företagsbot för eldning av miljöfarligt avfall – bevisning inte tillräcklig

Göta hovrätt befriar ett bolag från att betala företagsbot för eldning av miljöfarligt material. Det var efter en anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden i Vara kommun som nämnden gjorde ett besök på den för anmälan aktuella fastigheten som ägs av en man som bedriver verksamhet på fastigheten. Utöver denna verksamhet bedrev ett annat företag verksamhet på samma fastighet. Prover på aska som hittats vid besöket skickades till Statens Kriminaltekniska laboratorium, SKL. Skaraborgs tingsrätt konstaterade, mot bakgrund av ett SKL-uttalande där det klargjorts att olika ämnen släppts ut på grund av eldandet, att ämnena typiskt sätt kan medföra föroreningar som är skadliga i en omfattning som inte är ringa för människors hälsa men också för djur och växter. Företrädarna för de båda bolagen ansågs ansvariga för eldningen och bolagen ålades att betala 15 000 kronor vardera i företagsbot. Bolaget vars företrädare äger fastigheten överklagade domen till Göta hovrätt. Bolaget medgav att man eldat avfall på platsen men menade att det inte rörde sig om miljöfarligt avfall…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!