HFD ska pröva a-kassemål om ersättningsgrundande inkomst och ramtid

En kvinna anmälde sig som arbetslös hos Arbetsförmedlingen i september 2015 och fick fram till november samma år ersättning enligt grundförsäkringen. Efter det fick hon i stället ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen eftersom hon då hade varit medlem i a-kassan i ett år och därmed uppfyllde det så kallade medlemsvillkoret. Oenighet uppstod dock mellan kvinnan och hennes a-kassa om vilken ”ramtid” som gällde – det vill säga vilken tolvmånadersperiod som skulle ligga till grund för beräkningen av hennes ersättningsgrundande inkomst. Kvinnan menade att ramtiden hade inletts den månad hon blev arbetslös – september 2016 – medan a-kassan ansåg att ramtiden hade startat i oktober 2016 – månaden före det att medlemsvillkoret uppfyllts. Kvinnan ansåg dessutom att hennes semesterersättning skulle ingå i beräkningen vilket a-kassan motsatte sig. A-kassans beslut innebar att kvinnans dagpenning från inkomstbortfallsförsäkringen blev 581 kronor. Kvinnan ansåg att dagpenningen i stället skulle uppgå till 696 kronor och överklagade därför beslutet. Förvaltningsrät…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!