Landsting förlorar tvist om otydligt trafikavtal – HD prövar inte fallet

Efter ett upphandlingsförfarande hade Region Skåne ingått ett avtal med ett bolag som bland annat innebar att bolaget skulle vara beställningsmottagare för färdtjänst, sjukresor och allmän anropsstyrd trafik samt för vissa kommunala resor. Efter att avtalet börjat löpa kunde bolaget konstatera att antalet samtal var lägre än förväntat och bolaget stämde regionen vid Kristianstads tingsrätt. Bolaget gjorde gällande att regionen, genom att i strid med avtalet underlåta att till bolaget överföra samtliga beställningssamtal för resor enligt Skånetrafikens ansvar, var skadeståndsskyldig för den skada som bolaget orsakats. Bolaget menade att avtalet medförde en i princip exklusiv rätt till samtliga avtal inom de kommuner som omfattades och hänvisade till en klausul i avtalet som rubricerats ”Bakgrund och parter”. Region Skåne gjorde istället gällande att avtalet inte var geografiskt bestämt utan att det avsett en uppskattad totalvolym av samtal. Landstinget grundade denna inställning på en klausul med rubriken ”Uppdragets art och omfattning”. Enligt tingsrätten var det klarlagt att parte…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!