Erinran för Visbykrog – för dålig kontroll av drinkservering och rökterrass

I samband med en arrangerad fest under motorsporttävlingen Gotland Grand National gjorde Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak Region Gotland tillsammans med länsstyrelsen ett tillsynsbesök på en krog i lokala Visby. Trots att besöket visade ”mestadels en god stämning” konstaterades även vissa brister i återhållsamhet vid alkoholservering och kontroll av serveringsyta samt vissa ”olägenheter i fråga om nykterhet”. Bolaget som driver krogen meddelades därför en erinran med stöd av alkohollagen. Bolaget överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm, som hade att ta ställning till om de noterade bristerna i förhållande till alkohollagens bestämmelser om servering av alkohol varit så pass allvarliga att ett ingripande mot bolaget i form av en erinran var motiverat. Domstolen konstaterade att ett ingripande kan vidtas ”när det klart har kunnat fastställas att de missförhållanden som åberopas av nämnden verkligen föreligger” – något som kommunen måste visa, vilket i det här fallet inte bedömdes ha skett. Bristerna – som bland skulle ha bestått i att man inte avvisat ett berusat sällskap och serverat stora mängder alkohol vid en och samma be…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!