Gallrat e-postmeddelande visar att överklagande gjorts i tid – HD undanröjer hovrätts avvisningsbeslut

I maj 2017 beslutade Hovrätten för Västra Sverige att inte meddela prövningstillstånd i ett mål med en samfällighetsförening och en man som parter. Beslutet fick överklagas senast den 21 juni 2017. Den 17 juli inkom en skrift från mannen till hovrätten, som domstolen uppfattade som ett överklagande och som avvisades så som för sent inkommet. Mannen överklagade hovrättens avvisningsbeslut till Högsta domstolen, HD. Till HD har mannen bland annat anfört att han överklagade hovrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd den 19 juni 2017 och att han då begärde anstånd med att komplettera överklagandet till den 30 juli 2017. ”Då han inte hörde något förutsatte han att hans anståndsbegäran hade bifallits, och kom sedan in med sin komplettering i god tid före den 30 juli 2017”, angav mannen till HD. Till överklagandet har mannen fogat en utskrift av ett e-postmeddelande som han skickat till hovrätten den 19 juli 2017 samt en bekräftelse från hovrätten om meddelandet tagits emot. Av yttrande från hovrätten framgår att de ledamöter som beslutade om avvisning in…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!