HFD inhämtar förhandsbesked i mål om koncernavdragsrätt för förlust i spanskt dotterdotterbolag

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, beslutar att inhämta förhandsbesked avseende vilken rätt till koncernavdrag som finns för ett moderbolag för förluster som uppkommit i ett indirekt ägt dotterbolag i en annan medlemsstat inom EU. Domstolen vill också ha ett klargörande gällande vilken betydelse dotterbolagsstatens lagstiftning har för bedömningen om en förlust är att anse som slutlig eller inte. I Skatterättsnämndens förhandsbesked, som HFD:s beslut bygger på, blev slutsatsen att ingen koncernavdragsrätt kunde medges för moderbolaget i det aktuella målet som hade dotterbolag och dotterdotterbolag i Spanien och som planerade att helt avveckla sin spanska verksamhet. I det fall dotterbolaget oc…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!