HD: Tidsfrister för domvilla hindrar inte resning vid synnerliga skäl

Högsta domstolen, HD, undanröjer Mark- och miljööverdomstolens, MÖD, beslut att avvisa en fastighetsägares talan över domvilla angående ett beslut om fastighetsreglering taget av Lantmäteriet 2011. Mannen har menat att myndigheten inte tagit hänsyn tills hans fastighets servitutsrättigheter och att han inte fått möjlighet att yttra sig i ärendet. MÖD har dock avvisat talan eftersom den enligt domstolen kommit in för sent. HD menar att MÖD inte skulle ha avvisat talan endast med hänvisning till klagofristerna i rättegångsbalken, RB, avseende talan över domvilla. MÖD skulle även ha prövat o…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!