Norrtälje kommun vinner mot IVO – slipper betala särskild LSS-avgift

En kvinnas ansökan om gruppbostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, bifölls av Norrtälje kommun i december 2013. Först nio månader senare, i september 2014, erbjöds kvinnan en gruppbostad i Norrtälje kommun, som hon dock tackade nej till eftersom hon hade alla sina fritidsintressen och sin familj i Norrtälje stad. I december 2015, det vill säga knappt två år efter att ansökan bifallits, erbjöds kvinnan en gruppbostad i Norrtälje stad som hon accepterade. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, yrkade vid Förvaltningsrätten i Uppsala att kommunen skulle åläggas att betala en särskild avgift för underlåtenhet att inom skälig tid verkställa beslutet. IVO menade att oskäligt dröjsmål uppstått en månad efter att kvinnan tackat nej till erbjudandet om boende i Norrtälje kommun, det vill säga i oktober 2014. Förvaltningsrätten konstaterade att handläggningstid…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!