SRN: Andelar i fåmansbolag ska anses kvalificerade – trots att 30 procent av utdelningen tillfaller passiva ägare

Skatterättsnämnden, SRN, meddelar förhandsbesked avseende tolkningen av den så kallade utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen. Frågan har uppkommit i en koncern där moderbolaget – ett fåmansbolag – ägs till 90 procent av aktiva ägare och till 10 procent av passiva ägare, men där de passiva ägarna genom sina preferensaktier erhåller omkring 30 procent av bolagets utdelningar. Enligt huvudregeln ska den aktiva ägarens andelar i ett fåmansbolag anses vara kvalificerade andelar, i syfte att undvika att en aktiv ägare tar ut arbetsinkomster som kapitalinkomst. Utomståenderegeln utgör en undantagsregel som föreskriver att om en utomstående genom direkt eller indirekt ägande äger en betydande del av företaget och har indirekt eller direkt rätt till utdelning, ska den aktiva ägarens andelar endast under särskilda omständigheter anses kvalificerade. En aktiv ägare i koncernens moderbolag har menat att de tio procent som ägs…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!