Hårddisk förverkas inte – sexuell bildtext saknar betydelse för barnpornografisk karaktär

Värmlands tingsrätt hade att pröva ett yrkande om förverkande av en beslagtagen hårddisk som innehöll tre bilder som åklagaren menade var av barnpornografisk karaktär. Åklagaren hade anfört att bilderna var barnpornografiska eftersom de utöver sitt innehåll hade tillhörande texter med ”tydligt sexuellt budskap”. Tingsrätten ansåg att bildtexterna inte skulle inverka på bedömningen av bildernas karaktär. Rätten ansåg att en av bilderna – föreställande en pojke som poserade med en barbiedocka – var arrangerad på ett sätt som var ägnat att vädja till sexualdriften. Bilden ansågs därför utgöra barnpornografi av lindrig art. Rätten ansåg dock att ett förverkande av hårddisken var oskäligt vid en avvägning mellan det ”begränsade” allmänna intresset av att ”förgöra” bilden och den enskildes intresse at…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!