Inhibitionsbeslut för återkallat serveringstillstånd upphävs i KamR – personal var narkotikapåverkad

Social resursnämnd i Göteborgs kommun beslutade i oktober 2017 att dra tillbaka en krogs serveringstillstånd eftersom man ansåg att det fanns ”en återkommande problematik kring restaurangen”. Vid ett tillsynsbesök uppgav den person som var serveringsansvarig i baren och restaurangen att han var påverkad av narkotika. Enligt nämnden var det ”högt sannolikt” att ägarna – makan respektive brodern till den narkotikapåverkade personen – hade varit införstådda med situationen utan att ingripa. Enligt nämnden hade det dessutom vid upprepade tillfällen under det senaste året förekommit störningar kring verksamheten. ”Bolagets agerande och tolerans mot att narkotikahandel bedrivs på restaurangen samt att ansvarig personal är narkotikapåverkad är inte acceptabelt”, menade nämnden. Krogen överklagade dock beslutet och begärde att det skulle inhiberas – det vill säga inte gälla – till dess att ärendet slutligt avgjorts….


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!