Jurist får rätt i KamR – avvisas inte som ombud trots att agerande ”kan kritiseras”

En jurist som Förvaltningsrätten i Stockholm avvisat som ombud sedan han ”orsakat onödiga dröjsmål” i ett mål om företrädaransvar får nu rätt i Kammarrätten i Stockholm. I samband med att juristen anmälde sig som ombud i det aktuella målet begärde han anstånd – bland annat med anledning av inhämtande av bevisuppgifter och underlag. Han yrkade sedan att muntlig förhandling skulle hållas i målet, och meddelade enligt förvaltningsrätten att bevisning ”kommer att anges senare, senast vid den muntliga förhandlingen”. När domstolen sedan förelade ombudet att ange vilken bevisning som åberopades meddelade han på nytt domstolen att muntlig förhandling begärdes, och att bevisning skulle komma att anges senare. Ombudets huvudman uppgav i ett yttrande att ”han friskriver [ombudet] från ansvaret för ej inskickade dokument och att han anser att [ombudet] gjort vad han kunnat efter de förutsättningar han givit honom”. Sitt förtroende för ombudet beskrev huvudmannen som ”såväl stort som intakt” och han ville själv ha kvar juristen i ombudsrollen. Själv menade ombudet att förseningarna berott på att det var semestertider, vilket påverkat möjligheterna att till exempel få in viss bevisning. Trots detta fann domstolen att mannen inte hade tillvaratagi…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!