Svindleridom mot VD fastställs i HovR – justerade bokföringen ”efter eget gottfinnande”

Flera personer åtalades vid Södertörns tingsrätt för svindleri och bokföringsbrott efter att det hade uppdagats att ett elhandelsbolags redovisning innehållit flera fel. Vid en internutredning av bolagets fakturering och bokföring under hösten 2011 upptäcktes att intäkterna i bolaget övervärderats i årsbokslutet för 2010 till ett belopp om nästan 1,5 miljarder kronor. Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten väckte åtal mot VD:n för flera fall av grovt svindleri alternativt grovt bokföringsbrott under räkenskapsåren 2003-2010. I samband med detta åtalades ytterligare tre personer i bolaget för medhjälp. Tingsrätten konstaterade bland annat att VD:n ”kraftigt” hade övervärderat flera belopp under balansposten ”Upplupna intäkter”. Enligt tingsrätten hade VD:n offentliggjort dessa vilseledande uppgifter i syfte att uppvisa ett positivt resultat vilket har kunnat medföra skada för bolaget. VD:ns agerande hade varit systematiskt och dessutom avsett betydande belopp. Tingsrätten dömde därför VD:n för grovt svindleri i åtta fall samt grovt bokföringsbrott. Påföljden blev tre år och sex månaders fängelse och VD:n ålades fem års…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!