HD: SKV återkallade konkursansökan mot privatperson – ska ändå ersättas för rättegångskostnader

Hösten 2016 ansökte staten om att en man skulle försättas i konkurs. Vid konkursförhandlingen beslutade tingsrätten om uppskov, och en ny förhandling skulle därför hållas en knapp månad senare. Under uppskovstiden lämnade Skatteverket, SKV, besked om återkallelse av konkursansökan till följd av att mannen hade inkommit med deklarationer som tidigare saknats. Vid Örebro tingsrätt begärde SKV ersättning för sina rättegångskostnader, vilket mannen motsatte sig. Tingsrätten hade alltså att ta ställning till om SKV hade rätt till ersättning för sina rättegångskostnader när myndigheten återkallat sin ansökan först efter att mannen hade betalat sina skulder. Tingsrätten framhöll att det vanligtvis i enlighet med 18 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken, RB, är den part som återkallar talan som ska stå för rättegångskostnaderna, men att det om särskilda skäl finns istället kan vara den andra parten som blir ersättningsskyldig. Med hänvisning till RH 2014:40 konstaterades att särskilda skäl i bestämmelsens mening kan anses föreligga när konkurssökanden återkallar sin ansökan sedan gäldenären har betalat sin skuld till honom. Tingsrätten beslutade mot den bakgrunden att mannen skulle betala SKV:s rättegångskostnader. Svea hovrä…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!