HFD prövar inte sekretessmål – dotter får inte ta del av avlidna föräldrars akter

En kvinna begärde att stadsarkivet i Stockholms stad skulle lämna ut olika handlingar med koppling till hennes avlidna föräldrar. I mammans fall rörde det sig om en socialregisterakt och en barnavårdsakt, medan det i pappans fall var fråga om en socialregisterakt och en nykterhetsakt. Efter sekretessprövning beslutade Stadsarkivet att lämna ut vissa av handlingarna i sin helhet, medan vissa av dem istället lämnades ut i maskerat skick. Enligt arkivet stod det inte klart att akterna kunde lämnas ut utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Vissa av uppgifterna bedömdes samtidigt vara av sådan art att ”de kränker den frid som bör tillkomma den avlidne”. Kvinnan överklagade till Kammarrätten i Stockholm, där hon stod fast vid sin begäran att få ta del av handlingarna i fråga. ”Akterna tillhör hennes avlidna föräldrar. Uppgifterna skulle inte skada deras minne då de varit döda sedan länge och inte är kända. Hon vill få del av akterna för att kunna knyta ih…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!