Ingen särbehandling för folkvald politiker i sekretessmål – HFD prövar inte fallet

Efter att Transportstyrelsen beslutat att inte lämna ut ett specifikt beslutsunderlag till en man överklagade han beslutet till Kammarrätten i Jönköping. Transportstyrelsen hade hänfört sig till bestämmelsen om utlandssekretess i 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL, när den avslog mannens begäran. Vid kammarrätten påtalade mannen bland annat att det finns uppgifter i den aktuella handlingen som inte åtnjuter sekretesskydd enligt OSL. Han menade också att han, i egenskap av folkvald politiker, borde behandlas ”mer generöst” i fråga om möjligheten att få ut den begärda handlingen med förbehåll om tystnadsplikt. Kammarrätten fann att det visserligen fanns uppgifter i handlingen som inte åtnjöt sekretesskydd, som till exempel rubrike…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!