Nekas ersättning för spansk stroke-behandling i KamR – ”god vård” på hemmaplan

En man som drabbats av stroke åkte på rehabiliteringsresa till Spanien, bestående av bland annat gruppträning och sjukgymnastik. Försäkringskassan beviljade honom 2 356 kronor i ersättning med avslog hans ansökan om ytterligare ersättning. Mannen hade ansökt om ersättning med 52 200 kronor hänförlig till perioden 17-31 oktober 2015 och menade att han hade rätt till ersättning i och med att hans hemlandsting – Landstinget i Uppsala län – inte erbjöd strokepatienter gruppträning och sjukgymnastik. Mannen menade dessutom att den behandling han fått i Spanien varit medicinskt motiverad i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Försäkringskassans beslut överklagades därför. Förvaltningsrätten i Stockholm konstaterade att en patient har rätt att välja ett dyrare behandlingsalternativ under förutsättning att en avvägning görs mellan nyttan för patienten och de ökade kostnaderna för landstinget. Enligt rätten hade mannen dock inte visat varför det skulle vara motiverat med den dyrare behandlingen. Om vården tillhandhållits i Sverige skulle därför inte ytterligare vård bekostas a…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!