HD fastställer kraftigt höjd privatkopieringsersättning för ”musikmobil”

Sony Mobile ska betala så kallad privatkopieringsersättning med tre kronor per gigabyte till upphovsrättsorganisationen Copyswede för import av ”musikmobilen” W715 Walkman, efter en dom från Högsta domstolen, HD. Telefonen introducerades under 2009 på den svenska marknaden och marknadsfördes då som ett alternativ till så kallad mp3-spelare, med hög ljudkvalitet och stor lagringskapacitet. Lunds tingsrätt ansåg i likhet med Copyswede att W715 var en telefon som var särskilt ägnad för privatkopiering på det sätt som anges i upphovsrättslagen. Domstolen betonade dock att telefonen hade många andra funktioner och satte därför ned ersättningen till 50 öre per gigabyte lagringsutrymme. Hovrätten över Skåne och Blekinge höjde senare ersättningen kraftigt. Domstolen ansåg i och för sig inte att telefonen fullt ut kunde jämställas med en mp3-spelare, men bedömde samtidigt att kopieringsfunktionen fick anses ”förhållandevis framträdande” och inte kunde anses som underordnad. Det fanns dock anledning att göra visst…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!