HD: Stölddömd 33-åring ska utlämnas till Serbien – ny rättegång kompenserar för processuella brister

Serbiens begäran om utlämning av en nu 33-årig man tillika medborgare i Serbien och Kroatien ska bifallas, bedömer Högsta domstolen, HD. Enligt Serbiens framställan har 33-åringen dömts för brott i fyra olika domar, för grov stöld, misshandel och två fall av skadegörelse. 33-åringen har motsatt sig utlämningen och menat att det finns hinder mot utlämning genom artiklarna 3 och 6 i Europakonventionen samt enligt 8-10 §§ utlämningslagen. HD konstaterar att det av utredningen framgår att mannen inte varit närvarande vid någon av de rättegångar som domarna bygger på samt att mannen inte delgivits de anklagelser som han åtalats för. Misshandeln och de två skadegörelsebrotten är preskriberade enligt svensk rätt, konstaterar HD, och hinder föreligger därför för att utlämna 33-åringen på grund av dem. Enligt HD har dock inget framkommit som tyder på att domen avseende grov stöld varit ”uppenbart oriktig”. Genom 1957 års…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!