MiÖD: Status som subsidiärt skyddsbehövande i annat EU-land hindrar inte svensk utvisning eller avvisning till hemlandet

Migrationsöverdomstolen, MiÖD, konstaterar att det inte föreligger något hinder för svenska myndigheter att besluta om verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning till utlänningens hemland bara för att ett annat EU-land beviljat utlänningen status som subsidiärt skyddsbehövande. I det aktuella målet har en man ursprungligen från Somalia beviljats denna status av Italien och sedan sökt asyl i Sverige under våren 2014. Migrationsverket beslutade dock att avslå ansökan och utvisa honom ur landet. Motiveringen från verkets sida var att mannen inte hade kunnat göra sannolikt att regeringen i Somalia eller terrororganisationen Al-Shabaab fortfarande hade något intresse av honom efter att han varit utomlands sedan 2007. Också Migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Malmö, MigD, delade senare Migrationsverkets bedömning att mannen inte hade ett behov av skydd i förhållande till Somalia. MigD ansåg heller inte att det framkommit något som talade för att mannen riskerade att utsättas för en ”skyddsgrundande behandling” om ha…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!