Försäkringskassan får inte återkalla intyg med retroaktiv verkan – HFD prövar inte fallet

Genom beslut den 10 mars 2015 återkallade Försäkringskassan en mans intyg om att han omfattades av svensk socialförsäkring för perioden 1 juli 2014–1 juli 2015. Beslutet motiverades med att mannen redovisat normalt arbete i Norge och endast marginellt arbete i Sverige under den aktuella perioden. Mannen skulle därför omfattas av norsk, och inte svensk, socialförsäkring. Mannen överklagade till Förvaltningsrätten i Göteborg och yrkade att han skulle omfattas av svensk socialförsäkring för den aktuella perioden. Förvaltningsrätten konstaterade att marginellt arbete inte ska räknas med vid fastställandet av tillämplig sociallagstiftning och att mannen därför skulle omfattas av socialförsäkringen i Norge, det land där han faktiskt arbetat. Förvaltningsrätten ändrade dock…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!