Modeföretag blir utan försäkringsersättning efter anställds uttag till privat konto – ”inte särskilt strängt” beviskrav för försäkringsbolag

Modeföretaget J. Lindeberg Aktiebolag har brustit i sin upplysningsplikt gentemot sitt försäkringsbolag – där modeföretaget haft en så kallad kriminalitetsförsäkring – och ska därför inte få någon ersättning, slår Stockholms tingsrätt fast. Att modeföretaget i ett frågeformulär till försäkringsbolaget uppgett att samtliga bolagets transaktioner kräver två personer som attesterar – det vill säga dubbelsignering – trots att en ensam anställd på modeföretagets dotterbolag i USA haft möjlighet att ta ut bolagets medel för privat bruk via ett så kallat PayPal-konto, innebär att upplysningsplikten inte uppfyllts. Modeföretaget har dessutom inte presenterat någon ”giltig ursäkt” till varför man inte uppfyllt upplysningsplikten, menar tingsrätten. Att dotterbolagets VD har uppgett att han inte känt ti…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!