Moderbolag medges mångmiljonavdrag för konsulttjänster – har ”direkt och omedelbart samband” med fastighetsförsäljning

När ett moderbolag inom en koncern i fastighetsbranschen skulle sälja aktierna i sitt dotterbolag – och den fastighet som ingick i dotterbolaget – köptes vissa tjänster in i form av förvaltning och utveckling av fastigheten som skulle säljas och där arvodet för tjänsterna baserades på vilket resultat som bolaget uppnådde genom försäljningen. Avdrag gjordes för dessa arvoden på omkring 14 miljoner kronor sammanlagt. Avdragen vägrades dock senare av Skatteverket, SKV. Kostnaderna var enligt SKV ett led i försäljningen och inte allmänna omkostnader hänförliga till moderbolagets ekonomiska verksamhet, vilket bolaget hade menat. Därför ansåg myndigheten inte att avdragsrätt för dem förelåg. Bolaget överklagade SKV:s beslut. Förvaltningsrätten konstaterade att tjänsterna inte skulle…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!