Gode män och förvaltare omfattas av sekretess – HFD prövar inte fallet

Begäran har i två separata fall gjorts om att få tillgång till uppgifter om gode män och förvaltare i Sundsvallsområdet. Överförmyndarnämnden Mitt avslog i båda fallen begäran med hänvisning till att uppgifterna är sekretesskyddade och att det inte stod klart att ett röjande kunde ske utan att enskilda lider skada eller men. Efter överklagande gick Kammarrätten i Sundsvall senare på överförmyndarnämndens linje. I det ena fallet (2171-17) hade den sökande angett att uppgifterna skulle ligga till grund för en artikel i en dagstidning om överförmyndarkontorets verksamhet och hur arbetsbelastningen för gode män och förvaltare kan påverka deras möjligheter att utföra ett bra arbete. I det andra fallet (2145-17) hade den sökande framfört kritik mot en viss förvaltares…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!