Tänkt HVB-hem nekas momsavdrag på 770 000 kronor – får skattetillägg istället

Skatteverket, SKV, beslutade våren 2016 att neka ett bolag avdrag med drygt 770 000 kronor för ingående moms och ta ut skattetillägg med 20 procent på beskattningsunderlaget, det vill säga med drygt 150 000 kronor. Anledningen var att bolaget på förfrågan från SKV uppgett att man byggt en villa som varit tänkt att användas som ett så kallat HVB-hem för hemlösa, som asylboende eller som ett hem för ensamkommande flyktingbarn. Grannar i villaområdet där husbygget påbörjats ska sedan ha klagat och planerna kunde därför inte fortskrida. Bolagets VD flyttade istället in och hyrde 75 procent av huset och resterande 25 procent utnyttjades som övernattningslägenhet för bolagets anställda. Detta innebär enligt SKV att ingen avdragsrätt föreligger eftersom verksamheten inte varit momspliktig. Bolaget överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm och begärde at…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!