Ingen HD-prövning av miljonskadestånd efter barrikad och otillåten tömning av familjeföretagets lager

Ett bolag väckte skadeståndstalan i Nacka tingsrätt mot flera personer som enligt bolaget skulle ha tillgripit egendom från bolagets lokaler. Tillgreppet skedde efter en flera dagar lång barrikad av lokalerna som gruppen genomfört under ledning av brodern till bolagets ställföreträdare. Bolaget är ett familjeföretag som tidigare har ägts tillsammans av tre bröder. Sedan den ena brodern gick bort hölls i juni 2013 en bolagsstämma där bolagets nuvarande ställföreträdare valdes till ensam styrelseledamot och firmatecknare. I tingsrättens utredning framkom tydligt att brodern och de övriga svarande mycket starkt kände att brodern hade såväl rättslig som moralisk rätt att återta sin del av bolaget. Detta verkade också enligt tingsrätten ha varit meningen med barrikaden av lokalerna. Tingsrätten ansåg att bland annat videoövervakningsmaterial, syftet med barrikaden och det faktum att brodern drev en konkurrerande verksamhet genom vilken den bortförda egendomen kunde omsättas styrkte att brodern medverkat i tillgreppet. Han var därför skadeståndsskyldig gentemot bolaget på grund av skadorna efter detta, samt fö…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!