Inget försörjningsstöd för psykiskt sjuk – måste först sälja bostadsrätt

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad beslutade våren 2017 att avslå en mans ansökningar om bistånd för januari och februari månad med motiveringen att mannen har en bostadsrätt med ett värde på två miljoner kronor. Eftersom alla möjligheter till självförsörjning inte är uttömda nekades mannen bistånd. Mannen ansåg å sin sida att nämnden inte tagit hänsyn till att han då inte skulle ha någonstans att bo, i och med att han inte står i någon bostadskö samt att det skulle vara ”förödande” för hans psykiska hälsa att behöva flytta från sin familj. Mot bakgrund bland annat av läkarutlåtanden om mannens psykiska ohälsa och hur förödande det hade varit för honom att flytta från sitt nuvarande boende ansåg Förvaltningsrätten i Stockholm att det vore oskäligt mot honom att avslå hans ansökningar om ekonomiskt bistånd. Nämnden överklagade dock förvaltningsrättens angörande och menade att mannen med en försälj…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!