SRN: Forskningsbidrag till matematiklabb på högskola avdragsgilla för fondförvaltarbolag

Ett moderbolag inom en koncern som till största del direkt eller indirekt bedriver viss typ av fondförvaltning genom hel- och delägda fondbolag har begärt förhandsbesked från Skatterättsnämnden, SRN. Matematisk specialistkompetens krävs för förvaltningsverksamheten eftersom den bygger på ”avancerade matematiska modeller” och därför arbetar personer som har utbildning i matematik på universitetsnivå i verksamheten. Vissa av dessa personer har dessutom disputerat i matematik. Moderbolaget har därför valt att stödja inrättandet av ett forskningslabb på en högskola finansiellt, och ett avtal har ingåtts där moderbolaget förbinder sig att betala en viss summa i forskningsbidrag till högskolan under en viss period. Bidraget ska användas för bildandet av en forskargrupp som fokuserar på ett visst matematiskt område som bestäms av högskolan och som kan inkludera ”grundläggande matematikforskning, tillämpad matematik och beräknings-matemati…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!