Trygg Liv ska ingå i SEB:s försäkringsgrupp vid grupptillsyn – inte ”olämpligt eller vilseledande” för försäkringstagarna

I början av 2016 avslog Finansinspektionen, FI, SEB Life and Pension Holding AB:s, SEB, ansökan om att Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Trygg Liv, inte skulle beaktas vid den så kallade grupptillsynen avseende solvens, företagsstyrning och riskkoncentrationer. Enligt SEB skulle det vara ”olämpligt och vilseledande” att beakta Trygg Liv mot bakgrund bland annat av den styrningsstruktur och det vinstutdelningsförbud som råder för Trygg Liv och som de andra bolagen i försäkringsgruppen inte har några ekonomiska fördelar av. FI ansåg dock att det saknades skäl till att frångå huvudregeln om att alla företag i en försäkringsgrupp ska beaktas vid grupptillsynen. Beslutet överklagades. Förvaltningsrätten i Stockholm konstaterade senare att syftet med reglerna kring tillsyn av försäkringsgrupper i försäkringsrörelselagen, FRL, är att skydda försäkringstagarna. Det finns ingen särskild reglering för hur man ska…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!