HFD avvisar kommuns överklagande – e-postmeddelanden inklusive bilagor allmänna handlingar

Samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun beslutade att avslå en mans begäran om att få ut e-postmeddelanden med bilagor som skickats till en viss tjänsteman hos kommunen från bland annat Trafikverket, Svenska kyrkan och Sweco, i ämnesraden benämnda ”Avtal för bullervall Prästviken Botkyrka” och ”trafikens förutsättningar” med mera. Kommunen motiverade sitt avslagsbeslut med att meddelandena hade skickats till kommunen i syfte att bereda ett pågående ärende inför dess slutliga avgörande, och att de därför inte utgör allmänna handlingar, som heller inte arkiverats av kommunen. Hänvisning gjordes till 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen, TF, där det framgår att utkast under vissa förutsättningar inte utgör allmän handling. Mannen överklagade beslutet till Kammarrätten i Stockholm och menade att e-postmeddelandena och dessas bilagor utarbetats av externa företag och att 2 kap. 9 § TF därför inte blir tillämplig. Kammarrätten kons…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!