SRN: Strider mot fria rörligheten att beskatta amerikansk ersättning från personaloptionsprogram

En man, som har brittiskt och amerikanskt medborgarskap, var bosatt i Sverige under 2015 och var då obegränsat skattskyldig här. Före flytten till Sverige från USA hade mannen erhållit personaloptioner, Incentive Stock Options (ISO), från sin amerikanska arbetsgivare. Under 2015 erhöll mannen ersättning från optionsprogrammet, som Skatteverket sedan tagit upp till beskattning trots att mannen ansett att ersättningen ska undantas från beskattning i Sverige. Ansökan om förhandsbesked har sedan gjorts hos Skatterättsnämnden, SRN, avseende frågan ”om reglerna för fri rörlighet för arbetskraft i artikel 45 i [fördraget om Europeiska unionens funktionssätt] innebär att utbetalningen till [mannen] inte ska tas upp till beskattning i Sverige, även om han inte varit obegränsat skattskyldig i något unionsland under den tid då han tjänat in den aktuella ersättningen”. SRN tar fasta på vad Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, kommit fram till i avgörandena HFD 2015 ref. 60 och HFD 2015…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!