Fastighetsbolag får PT i HFD i mål om momsjämkning

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, beslutar att meddela prövningstillstånd i ett mål om jämkningsskyldighet för moms. Bakgrunden till beslutet är en dom från Kammarrätten i Stockholm där rätten funnit att ett fastighetsbolag – som av Skatteverket påförts jämkningsskyldighet för tidigare fastighetsägares momsavdrag hänförliga till frivillig skattskyldighet – inte är jämkningsskyldigt avseende aktuella redovisningsperioder under 2012-2013. Enligt kammarrätten följer av EU-domstolens uttalanden i C-622/11, ”Pactor Vastgoed”, att jämkningsskyldighet inte kan påföras någon annan än den som gjort avdraget för den skatt som ska jämkas. Eftersom EU-rätten har företräde framför svensk rätt gäller inte mervärdesskattelagen i det aktuella fallet, menade kammarrätten. Bolaget, som hade ändrat fastighetens användningsområde genom att bygga om och anpassa den till bostadsrä…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!