HD godkänner verkställighetsöverlämning till Lettland – trots längre fängelsestraff och påstått sämre anstaltsförhållanden

Högsta domstolen, HD, anser inte att det strider mot Europakonventionen eller svensk rätt att en man som år 2012 dömdes till ett tioårigt fängelsestraff i Sverige får avtjäna återstoden av sitt straff i hemlandet Lettland. Förhållandet att mannen rent faktiskt får sitta flera år längre i fängelse enligt lettiska verkställighetsregler medför inte att det ska anses olämpligt med en verkställighetsöverföring, enligt HD. Inte heller förhållandet att den andra staten inte medger en överföring eller att den dömde i fråga inte samtycker till överföringen utgör hinder. Det råder dessutom en presumtion för att den dömdes sociala återanpassning underlättas genom en överföring av verkställigheten till en stat som han eller hon har en stark anknytning till. Mannen har föräldrar och syskon i Lettland och en sexårig dotter. Han är också medborgare i Lettland och ska enligt dom utvi…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!