Psykisk ohälsa på grund av ensamhet medför rätt till särskilt boende för 83-åring

En 83-årig man ansökte om att få särskilt boende eftersom han mådde dåligt av att vara ensam hela dagarna i sin bostad och lider av psykisk ohälsa. Ansökan avslogs dock av Socialnämnden i Ljungby kommun som menade att mannens besök från hemtjänsten på morgonen för väckning, på förmiddagen ”för en stunds samvaro” och på kvällen för tillsyn var tillräckligt. Mannen hade hjälp att städa varannan vecka och trygghetslarm. Socialtjänsten menade att 83-åringen dessutom är förmögen att själv ”söka sig till sammanhang där det finns närhet till andra människor” och att han har möjlighet att flytta till ett eget boende närmare ett dagcenter. Förvaltningsrätten i Växjö konstaterade – efter att mannen överklagat nämndens beslut – att det inte finns någon ”obegränsad frihet för den enskilde att välja sociala insatser” men att hänsyn ändå kan tas till den enskildes egen uppfattning. Med stöd i RÅ 2007 ref. 86 finns enligt förvaltningsrätten inget hinder mot att också sociala och psykiska…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!