Sida behöver inte lämna ut ansökningshandlingar för tjänster inom EU och FN

En kvinna som jobbar som journalist på Sveriges Radio begärde hos Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, att få ta del av kopior av ansökningshandlingar avseende tjänster inom FN och EU under åren 2016 och 2017. Sida avslog kvinnans begäran med åberopande av sekretess. Kvinnan överklagade till Kammarrätten i Stockholm och begärde att få ta del av aktuella handlingar i de delar som inte omfattas av sekretess eftersom hon behövde dessa i sitt journalistarbete. Sida anförde att de aktuella organisationerna inte vill att någon annan än berörda parter ska ta del av ansökningshandlingarna. Kammarrätten konstaterar att det enligt 15 kap. 1 §, offentlighets- och sekretesslagen, OSL, gäller sekretess för uppgift som rör Sveriges förbindelser med en annan stat eller i övrigt rör annan stat, mellanfolklig organisation, myndighet, medborgare eller juridisk person i annan stat eller statslös, om det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar landet om u…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!