Hushållningssällskap får göra anmälan om vattenverksamhet avseende skapande av fiskpassage i Borrälven

Hushållningssällskapet i Värmland hade gjort en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen i Värmlands län avseende anordnande av fiskpassage genom en kvarnruin som är belägen i Borrälven. Åtgärden – som skulle omfatta en yta om cirka 100 kvadratmeter – syftar till att återskapa fri vandringsväg för fisk mellan två sjöar och är således av miljövårdande karaktär. Länsstyrelsen förelade sällskapet – med anledning av anmälan – bland annat att ansöka om tillstånd for bedrivande av vattenverksamheten samt förbjöd sällskapet att utföra de anmälda åtgärderna innan tillstånd erhållits. Sällskapet överklagade till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, MMD, som ansåg att det saknades skäl för länsstyrelsens föreläggande eftersom de anmälda åtgärderna ryms inom vad som anges som anmälningspliktiga åtgärder i 19 § förordningen om vattenverksamhet m.m. Dessutom hade sällskapet inhämtat muntligt godkännande från berörda markägare. Länsstyrelsens föreläggande skulle därför upphävas och målet återförvisas till länsstyrelsen för fortsatt handläggning av anmälan….


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!