MÖD inför driftförbud mot avloppsanläggning – hushåll riskerar nu få torrtoaletter

En avloppsanläggning i Vingåkers kommun hade sedan sin draftstart år 2000 haft problem med att avloppsvattnet inte blir fullt renat och läcker ner i marken. Problemet hade sedan 2014 tilltagit, vilket fick kommunens byggnadsnämnd att våren 2016 vid vite med start januari 2017 förbjuda all fortsatt drift av avloppsanläggningen. Det kommunägda VVS-bolag som driver avloppsanläggningen överklagade beslutet, men Länsstyrelsen i Södermanlands län medgav endast att ikraftträdandet av förbudet kunde skjutas upp med sex månader. Även detta beslut överklagades. Enligt VVS-bolaget medförde den aktuella situationen inga omedelbara hälsorisker medan ett förbud skulle kunna innebära att hushåll blev utan fungerande avloppslösning. Att stänga ner avloppsanläggningen var därför en alltför drastisk åtgärd, menade VVS-bolaget. Mark- och miljödomstolen, MMD, i Nacka inledde sin dom med att uttala att om det medför större olägenheter för miljön eller hälsan att förbjuda en verksamhet jämfört med att låta den forts…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!