MÖD villkorar dumpning av muddermassor avseende ”Malmporten” i Luleå

Även Mark och miljööverdomstolen, MÖD, ger nu Sjöfartsverket tillstånd till omfattande muddring av farlederna till Luleå hamn, i linje med en tidigare dom från Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt, MMD. Vid MMD beviljades verket också dispens från förbudet mot dumpning till havs av förorenade muddermassor. Luleå Hamn AB fick samtidigt tillstånd att anlägga och driva en ny djuphamnsdel för att möjliggöra mottagandet av större fartyg. De ansökta åtgärderna är del av ett större projekt vid namn ”Malmporten”, som bland annat omfattar byggnationen av en ny järnväg till hamnen. De planerade åtgärderna innefattar dessutom bland annat utfyllnad i vattenområde och…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!