PMÖD vidgar i viss mån föreläggande enligt marknadsföringslagen mot telemarketingbolag

Konsumentombudsmannen, KO, yrkade, i Patent- och marknadsdomstolen, PMD – efter att ha fått in ett hundratal anmälningar – att en företagare och hans telemarketingbolag, vid löpande veckovite om en miljon kronor, skulle åläggas att vid telefonförsäljning mot kund bland annat tydligt informera om att samtalet gäller försäljning av abonnemang samt om ångerrätt. Fakturor och bekräftelser på produkter som inte beställts skulle dessutom förbjudas. KO menade att bolagens marknadsföring stred mot marknadsföringslagen, eftersom säljarna bland annat underlåtit att i början av samtalet informera om att syftet med samtalet var att marknadsföra abonnemang på tandborstar eller rakhyvlar eller en tjänst avseende nyckelbrickor. PMD fann att marknadsföringen varit otillbörlig samt att det var lämpligt med löpande vite mot motparterna gemensamt om en miljon kronor för varje sjudagarsperiod under vilken åläggandet inte följs. KO överklagade till Patent- och marknadsöverdomstolen, PMÖD, och yrkade bland annat att föreläggandet skulle vidgas och inte enbart omfatta de aktuella produkterna. Domstolen konstaterar att marknadsföringen ri…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!