Ska få ut Skatteverkets handräckningsbegäran till Isle of Man angående sig själv

Skatteverket ska lämna ut delar av den handräckningsbegäran som myndigheten skickat till berörda myndigheter på Isle of Man till den person som utredningen gäller – det slår nu Kammarrätten i Stockholm fast. Kammarrätten anser inte att Skatteverket har haft fog för att maskera ”så gott som samtliga uppgifter” i handlingen med hänvisning till den så kallade utrikessekretessen i 15 kap. 1 1 offentlighets- och sekretesslagen. OSL. Vissa av de uppgifter som återfinns i handräckningsbegäran kan dock enligt kammarrätten antas medföra störningar i Sveriges förbindelser med Isle of Man om de lämnas ut – exempelvis svar som de utländska myndigheterna har lämnat till Skatteverket inom ramen för tidigare informationsutbyte och de slutsatser som Skatteverket…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!