HFD ska pröva om föräldrapenning utgör en familjeförmån enligt samordningsförordningen

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, meddelar prövningstillstånd i ett mål om föräldrapenning. Bakgrunden är att en kvinna som bor i Sverige men arbetar i Tyskland blivit nekad föräldrapenning av Försäkringskassan som menar att hon på grund av sitt arbete i Tyskland inte omfattas av den svenska arbetsbaserade försäkringen. Enligt Försäkringskassan utgör inte föräldrapenning längre en familjeförmån enligt förordning nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, utan en kontantförmån vid moderskap och likvärdiga förmåner vid faderskap enligt artikel 3.1 b och kapitel 1 i förordningen. Detta innebär att föräldrapenningen endast kan hänföras till den som erhåller den och inte till familjen i dess helhet, enligt myndigheten. Ställningstagandet beror på en förklaring enligt artikel 9 som regeringen lämnat till EU-kommissionen om att föräldrapenning från och med den 1 september 2011 inte längre ska klassificeras som familjeförmån utan omfattas av kategorin förmåner vid moderskap och likvärdiga förmå…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!