Asylsökande nyfödd nekas dagersättning från födelsedatum – retroaktiv ersättning kräver ”speciella omständigheter”

Migrationsverket beslutade att bevilja ett nyfött barn dagersättning med 37 kronor från och med den 28 juni 2017. Barnets mamma yrkade i Förvaltningsrätten i Luleå att dagsersättning skulle beviljas från och med den 6 juni 2017, då barnet föddes. Migrationsverket anförde dock att dagersättning är behovsgrundande, vilket innebär att en ansökan om dagersättning kan beviljas först från den dagen ansökan inkommer. Förvaltningsrätten konstaterade att det i målet var klarlagt att mamman lämnat in en ansökan om dagersättning till Migrationsverket den 28 juni 2017 och att frågan i målet är om det finns skäl att bevilja dagersättning retroaktivt från den dag då barnet föddes. Förvaltningsrätten noterade att det av 2 § Migrationsverkets föreskrifter och allmänna råd om mottagande av asylsökande m.m. framgår att ett barn som fötts i Sverige av asylsökande föräldrar ska registreras vid en mottagningsenhet från den dag då barnet föddes om föräldern har sökt asyl för barnet inom rimlig tid. I…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!