HFD: Ingen kapitalvinstbeskattning när garageplats införlivas i befintlig bostadsrätt

En sammanläggning av en viss garageplats med en befintlig bostadsrätt innebär inte att bostadsrättsinnehavaren ska kapitalvinstbeskattas, finner Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, som därför fastställer ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden, SRN. I det aktuella fallet skulle garageplatsen upplåtas till bostadsrättsinnehavaren som en egen bostadsrätt, för att sedan införlivas med innehavarens ursprungliga bostadsrätt och bilda en ny. SRN konstaterade att det i bostadsrättslagen inte finns några direkta bestämmelser som reglerar förändringar av en bostadsrätt. Bostadsrättsutredningens delbetänkande, SOU 1998:80, ger uttryck för synsättet att en sammanläggning av bostadsrätter endast kan ske genom att bostadsrätten först överlåts till bostadsrättsföreningen. Skatteverket har i ett ställningstagande ansett att en överlåtelse av bostadsrätten till bostadsrättsföreningen utgör en avyttring och att kapitalvinstbeskattning ska ske även om bostadsrätterna sammanläggs och bildar en ny som upplåts till överlåtaren, eftersom detta utgör ett byte. SRN framhöll dock att avsikten med sammanläggningen är att det ska ske en formförändring…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!