Potatisodlare nekas ersättning för smittande grödor – HFD prövar inte fallen

Två potatisodlare har i separata mål, 3139-15 respektive 3140-15 och 3141-15, begärt miljonbelopp i ersättning från Jordbruksverket för kostnader och förluster till följd av Jordbruksverkets beslut att bekämpa och hindra spridningen av växtskadegöraren potatiskräfta. Åren 2007-2008 hade Jordbruksverket uppmärksammat att odlarnas närliggande grödor var smittade med potatiskräfta och ålade dem restriktioner i sina verksamheter för att förhindra ytterligare spridning. Som regel får odlare stå sina egna kostnader för att växtskadegörare angripit deras grödor, men ersättning med statliga medel kan utgå om kostnader eller förluster föranletts av Jordbruksverkets beslut. Potatisodlarna hävdar att Jordbruksverket är ersättningsskyldigt eftersom myndigheten inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att hindra att deras grödor blev smittade. Förvaltningsrätten i Jönköping konstaterade att Jordbruksverket har en skyldighet att förhindra smittspridning av potatiskräfta och att det är oundvikligt att potatisodla…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!